Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening

Aktuellt

Swedish Conference on Living Kidney Donation, Stockholm 1-2 juni 2017

SNF Jubileumsbok!

SNF Höst- och jubileumsmöte i Stockholm 18-20 nov 2015.
Föreläsningar:
- ST-utbildning i hematologi 151118
1.Myelom

2.Njurkomplikationer myelom
3.Koagulation
4.Njuramyloidos
5.Amyloidos

- aHUS-symposium 151118 1.Komplementsystemet 2.aHUS
3.Hälsoekonomisk utvärdering

logo SNF

akvarell av Ingela Fehrman

Välkommen

 

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk Förenings (SNF) hemsida.  Hemsidan är tänkt att vara en hjälpreda för föreningens medlemmar, varifrån man lätt kan hitta den information man behöver i arbete och forskning. Alla synpunkter om hemsidans uppbyggnad och innehåll samt förslag till förbättringar är mycket välkomna.

 

Minnesord: Bengt Rippe

Vår vän och kollega Professor Bengt Rippe har avlidit och lämnat en stor saknad och tomhet hos oss. Bengt var en förgrundsgestalt inom svensk njurmedicin och en av landets internationellt mest uppmärksammade forskare. Med sitt stora engagemang och sin varma personlighet var han en viktig förebild för oss yngre kollegor. Bengt var klok både som medmänniska, läkare och vetenskapsman --> Minnesord

Nyheter

Information till medlemmar

2016-09-22

Bästa medlemmar,

Bifogar kallelse och agenda till årsmötet torsdag den 20/10 kl 15.30-16.45  som kommer att hållas i samband  med det gemensamma höstmötet tillsammans med Transplantationsföreningen vilket går av stapeln 20-21/10 i Malmö. Årsmötet avslutar den njurmedicinska delen av programmet vilket äger rum i Hoodsalen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Ruth Lundskogs gata 5, plan 5.  På kvällen är det gemensam middag och på fredagen den 21/10 är det ett gemensamt program med Transplantation. För övrig info vg se SNFs hemsida.

ST-utbildningen (diabetes och njursjukdom) är på onsdag eftermiddag den 19/10 (program bifogas) och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig antingen till Karl Dreja (karl.dreja@med.lu.se) eller Jessica Smolander(jessica.smolander@karolinska.se).

Vi har plats för fler på höstmötet och förlänger därför anmälningsfristen till den 2/10. Avgiften för mötet är 1200 kronor(exklusive middag).  När det gällerabstract förlänger vi även där fristen till den 2/10 då enbart ett fåtal inkommit.Som tidigare utlyses 10 stycken stipendier för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen.Abstrakt (max 300 ord) samt ansökan om stipendie mailas tillannette.bruchfeld@karolinska.se

Önskar påminna om SK-kurs i Njurtransplantation som äger rum i Stockholm v 5, 30/1-3/2 som är obligatorisk för att få ut specialistbevis i njurmedicin. Sista anmälningsdag är 1/10.

Slutligen utlyser SNF anslag till forskning från föreningens forskningsmedel (SNF forskningsstiftelse). Dessa kommer från olika sponsorer från läkemedels- och medicinteknisk industri.

Ansökningar ska vara inskickade till den vetenskaplige sekreteraren senast den 1 december 2016. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras. Ansökningsblankett återfinns på hemsidan under fliken anslag.

För styrelsen,
Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare SNF

Diabetes_njursjukdom_brev
Kallelse och agenda årsmöte SNF 2016

Svensk Njurmedicinsk förening - Svensk Transplantationsförening
Gemensamt höstmöte

2016-09-02



Information

Anmälan (1000 kr exkl moms fram till 2016-09-16. Efter 2016-09-16 2000 kr exkl moms)
Hotellbokning (Hotellrum finns reserverade fram till 2016-08-16, efter det datumet sker bokning via efterfrågan. Hotellrum är reserverade på Scandic Triangeln och Scandic Malmö City)

Njurfonden utlyser 3 miljoner

2016-07-25

http://www.njurfonden.se/har-ar-forskningen/sok-anslag/

Hej,
Nu ligger ansökningsblanketter ute för ansökan om Njurfondens forskningsbidrag för 2016. Njurfonden utlyser 3 miljoner kronor samt 100 000 kronor för forskning om transplantationer med levande givare ur fonden till Tommy och Gösta Anderssons minne.
Tacksam att detta sprids vidare inom era respektive nätverk.

Njurfonden kommer tillsammans med Njurförbundet att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan i ett tält på Cramérsgatan. Vi kommer där att erbjuda kontroll av blodtryck och test av urin. Kan omnämna att vi under 2014 genomförde ungefär 500 urintester.

Ha en skön sommar!

Med vänlig hälsning,
Håkan Hedman

Sommarbrev 2016

2016-07-01

Bästa medlemmar i Svensk Njurmedicinsk förening,

Lagom till sommarsemestrarna önskar vi informera om aktuella njurmedicinska händelser. Vårmötet i Umeå blev mycket lyckat och ovanligt många läkare deltog. Om 2 år är det Linköping som står som arrangör för det gemensamma SNF-SNFS-mötet.

I höst blir det gemensamt höstmöte med Transplantationsföreningen i Malmö den 20-21/10. Inom 1 vecka kommer program och länk med anmälan att finnas på SNFs hemsida http://www.njur.se
Dag 1 blir egen dag för SNF med program om njursvikt och fysisk aktivitet, diabetes och muskelfunktion, biomarkörer/metabola prediktorer vid njursvikt, potentiell ny behandling vid GBM-antikroppssjukdom, presentationer av årets avhandlingar och postrar samt SNR-presentation och årsmöte. Dag 2 är det gemensamt program om transplantation med diabetes-tema samt malignitet och transplantation med mycket intressanta data från en nyligen försvarad avhandling (Vivan Hellström, Uppsala). Den nationella gruppen för LD-utredning kommer även att presentera sina rekommendationer.  Den 19/10 på eftermiddagen är ST-utbildning där temat är njurmedicin och diabetes. Yngre specialister är också välkomna. Anmälan till karl.dreja@med.lu.se. För de ST-läkare som önskar, bjuder SNF på traditionsenlig middag samma kväll, anmälan till karl.dreja@med.lu.se .

Socialt program för höstmötet är en gemensam trerätters middag till självkostnadspris(500 kronor) den 20/10. Avgiften för mötet är 1200 kronor(exklusive middag). Sista anmälningsdag är den 15/9 som även är deadline för abstrakt. Som tidigare utlyses 10 stycken stipendier för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen. Abstrakt (max 300 ord) samt ansökan om stipendie mailas till annette.bruchfeld@karolinska.se

Det finns lediga platser på SK-kursen i dialysbehandling den 3-7/10 i Stockholm. Gå in på Socialstyrelsens hemsida för anmälan, http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/restplatser-sk-kurser
Övriga möten är bl.a PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping den 19-20 september. Mötena återfinns på hemsidan http://www.njur.se med länk till programmen och anmälan.

Med önskan om en skön sommar från SNFs styrelse,                                      
Annette Bruchfeld Vetenskaplig sekreterare, Svensk Njurmedicinsk Förening

MARK your calender - Njurmedicins nationella årsmöte Malmö 20-21/10 tillsammans med Transplantationsföreningen

2016-04-18

Bästa medlemmar,

I höst kommer njurmedicin och Transplantationsföreningen att återigen ha ett vetenskapligt samarbete kring våra årsmöten. Denna gång blir det i Malmö.

De datum som kommer att vara de Njurmedicinska är 20-21/10, där sista dagen preliminärt planeras innefatta det gemensamma programmet. Som vanligt kommer vi att ha en ST-utbildning under någon av dagarna. Transplantationsföreningen börjar sitt möte den 19/10 med ett regionalt möte följt av det nationella.

Snart är det vårmöte i Umeå(9-11/5) och vi hoppas på ett stort deltagande från SNFs medlemmar.

Vi önskar även flagga för ett annat intressant möte i vår "Nephropharmacology meeting" som kommer att äga rum i Stockholm den 17/9 i år. Preliminärt program

För styrelsen,
Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare  

Nyhetsarkiv

Kontakta webbansvarig | ©2006 Vinka Web Solutions