Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening

Aktuellt

Sök stipendium 2016 Stiftelsen för njursjuka

SNF Jubileumsbok!

23rd Budapest Nephrology School Inbjudan Program Tidtabell

ISN NEXUS SYMPOSIUM 2016 TRANSLATIONAL IMMUNOLOGY IN KIDNEY DISEASE Info Hemsida

SNF Höst- och jubileumsmöte i Stockholm 18-20 nov 2015.
Föreläsningar:
- ST-utbildning i hematologi 151118
1.Myelom

2.Njurkomplikationer myelom
3.Koagulation
4.Njuramyloidos
5.Amyloidos

- aHUS-symposium 151118 1.Komplementsystemet 2.aHUS
3.Hälsoekonomisk utvärdering

Njurmedicinskt vårmöte i Umeå 9-11/5 2016 http://njurmedicinsktvarmote.se/

ERA-EDTA kongress i Wien 21-24/5 2016 http://www.era-edta2016.org/en-US/home

logo SNF

akvarell av Ingela Fehrman

Välkommen

 

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk Förenings (SNF) hemsida.  Hemsidan är tänkt att vara en hjälpreda för föreningens medlemmar, varifrån man lätt kan hitta den information man behöver i arbete och forskning. Alla synpunkter om hemsidans uppbyggnad och innehåll samt förslag till förbättringar är mycket välkomna.

 

Nyheter

Njurfonden utlyser 3 miljoner

2016-07-25

http://www.njurfonden.se/har-ar-forskningen/sok-anslag/

Hej,
Nu ligger ansökningsblanketter ute för ansökan om Njurfondens forskningsbidrag för 2016. Njurfonden utlyser 3 miljoner kronor samt 100 000 kronor för forskning om transplantationer med levande givare ur fonden till Tommy och Gösta Anderssons minne.
Tacksam att detta sprids vidare inom era respektive nätverk.

Njurfonden kommer tillsammans med Njurförbundet att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan i ett tält på Cramérsgatan. Vi kommer där att erbjuda kontroll av blodtryck och test av urin. Kan omnämna att vi under 2014 genomförde ungefär 500 urintester.

Ha en skön sommar!

Med vänlig hälsning,
Håkan Hedman

Sommarbrev 2016

2016-07-01

Bästa medlemmar i Svensk Njurmedicinsk förening,

Lagom till sommarsemestrarna önskar vi informera om aktuella njurmedicinska händelser. Vårmötet i Umeå blev mycket lyckat och ovanligt många läkare deltog. Om 2 år är det Linköping som står som arrangör för det gemensamma SNF-SNFS-mötet.

I höst blir det gemensamt höstmöte med Transplantationsföreningen i Malmö den 20-21/10. Inom 1 vecka kommer program och länk med anmälan att finnas på SNFs hemsida http://www.njur.se
Dag 1 blir egen dag för SNF med program om njursvikt och fysisk aktivitet, diabetes och muskelfunktion, biomarkörer/metabola prediktorer vid njursvikt, potentiell ny behandling vid GBM-antikroppssjukdom, presentationer av årets avhandlingar och postrar samt SNR-presentation och årsmöte. Dag 2 är det gemensamt program om transplantation med diabetes-tema samt malignitet och transplantation med mycket intressanta data från en nyligen försvarad avhandling (Vivan Hellström, Uppsala). Den nationella gruppen för LD-utredning kommer även att presentera sina rekommendationer.  Den 19/10 på eftermiddagen är ST-utbildning där temat är njurmedicin och diabetes. Yngre specialister är också välkomna. Anmälan till karl.dreja@med.lu.se. För de ST-läkare som önskar, bjuder SNF på traditionsenlig middag samma kväll, anmälan till karl.dreja@med.lu.se .

Socialt program för höstmötet är en gemensam trerätters middag till självkostnadspris(500 kronor) den 20/10. Avgiften för mötet är 1200 kronor(exklusive middag). Sista anmälningsdag är den 15/9 som även är deadline för abstrakt. Som tidigare utlyses 10 stycken stipendier för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen. Abstrakt (max 300 ord) samt ansökan om stipendie mailas till annette.bruchfeld@karolinska.se

Det finns lediga platser på SK-kursen i dialysbehandling den 3-7/10 i Stockholm. Gå in på Socialstyrelsens hemsida för anmälan, http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/restplatser-sk-kurser
Övriga möten är bl.a PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping den 19-20 september. Mötena återfinns på hemsidan http://www.njur.se med länk till programmen och anmälan.

Med önskan om en skön sommar från SNFs styrelse,                                      
Annette Bruchfeld Vetenskaplig sekreterare, Svensk Njurmedicinsk Förening

MARK your calender - Njurmedicins nationella årsmöte Malmö 20-21/10 tillsammans med Transplantationsföreningen

2016-04-18

Bästa medlemmar,

I höst kommer njurmedicin och Transplantationsföreningen att återigen ha ett vetenskapligt samarbete kring våra årsmöten. Denna gång blir det i Malmö.

De datum som kommer att vara de Njurmedicinska är 20-21/10, där sista dagen preliminärt planeras innefatta det gemensamma programmet. Som vanligt kommer vi att ha en ST-utbildning under någon av dagarna. Transplantationsföreningen börjar sitt möte den 19/10 med ett regionalt möte följt av det nationella.

Snart är det vårmöte i Umeå(9-11/5) och vi hoppas på ett stort deltagande från SNFs medlemmar.

Vi önskar även flagga för ett annat intressant möte i vår "Nephropharmacology meeting" som kommer att äga rum i Stockholm den 17/9 i år. Preliminärt program

För styrelsen,
Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare  

Välkommen till Framtidens Specialistläkare 2016, 7-9 september i Malmö!

2016-03-07

Sveriges största kongress med ST i fokus, Framtidens Specialistläkare, välkomnar landets alla blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, chefer, sjukvårdshuvudmän, politiker, beslutsfattare och andra viktiga yrkesgrupper som arbetar med ST till utbildning. För specialister ges fortbildning, som del i det livslånga lärandet. Kongressen är en spännande gemensam nationell arena. Här är det lätt att mötas och att lära känna varandra!

Utbildning och fortbildning i världsklass för alla
Varje dag arrangeras ett mycket stor program med speciellt fokus på ST med ledarskap, vetenskap, kommunikation. Samarbetet med Svenska Läkaresällskapet fördjupas i år med fler föredrag kring etik, global hälsa och vetenskap. Liksom tidigare år finns också ett omfattande samarbete med alla stora aktörer inom hälso-och sjukvården samt med landets regioner och landsting.

Årets program är större än någonsin och med ännu fler kurser. Till vår kurs i "etik, mångfald och jämlikhet" finns det plats för alla i det stora arenarummet. Delmål, eller del av delmål, i ST kan tillgodoräknas och ger kursintyg efter inlämnad kvalitetsutvärdering. Läs mer om programmet och kurserna på www.framtidenslakare.se . Framtidens Specialistläkare har fått höga betyg efter varje kongress och genomgår extern kvalitetsgranskning fortlöpande.

Nu har anmälan öppnat och med ett generöst ”all-inclusive” koncept

I avgiften ingår resor inom Malmö till/från kongressen, all utbildning, fika varje dag samt en fin varm lunch vid sittande bord, underhållning på kongressen, utställning och en mingelkväll på Malmö Arena samt en festkväll i Malmö stad. Anmäl Dig på www.framtidenslakare.se och upptäck alla nyheter samt många spännande föredrag!

Väl mött och med varma hälsningar från hela organisationskommittén
Ola Björgell, kongresspresident FSL

Se även: Folder

Välkommen till Umeå och Nationellt Njurmedicinskt Vårmöte 9-11 maj!

2016-02-28

Anmäl dig senast onsdag 9 mars för att nyttja den lägre deltagaravgiften! 

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

När du anmäler dig kan du boka logi på samma anmälningsformulär.

Precis som tidigare år så genererar mötet tillfälle att träffa kollegor från hela landet för utbyta erfarenheter, umgås och låta sig inspireras.

Det vetenskapliga programmet finner du på hemsidan.

På måndagen anordnas workshops och förmöten, du anmäler dig till dessa (föranmälan krävs) när du anmäler dig till vårmötet.

 

Hoppas att vi ses på Vårmötet!

Om du redan har anmält dig 

Varma hälsningar från organisationskommittén vid njurmedicin vid Norrlands Universitetssjukhus genom MCI Nordics, kongressarrangör

Julbrev 2015

2015-12-19

Bästa medlemmar i Svensk Njurmedicinsk förening,

Jubileumsmötet i Stockholm den 18-20/11 blev en succé med 115 anmälda. Förutom avhandlings- och posterpresentationer samt ST-utbildning om hematologi och njurar innehöll programmet föreläsningar om fertilitet och graviditet vid njursjukdom och European Renal Best Practice guidelines om dialysaccesser och diabetes vid CKD.  Under det intressanta aHUS-symposium som arrangerades av SNF framkom viktig information om hälsoekonomiska aspekter av behandlingen. På hemsidan finns under några månader föreläsningsbilder från symposiet och ST-utbildningen. Höjdpunkten blev det historiska symposiet där kollegor som var med ”från början” berättade om njurmedicin och dialysbehandlingens första år, även framtidens möjligheter avhandlades. Jubileumsmiddagen blev mycket uppskattad med god mat, tal och underhållning. Under mötet delades även en jubileumsbok under redaktion av Nils Grefberg ut med berättelser om dialys och njursjukvård i Sverige samt föreningens historia. För de som ej kunde närvara går det bra att beställa boken i efterhand.

Ny ordförande för 2016-18 är Kerstin Westman Malmö/Lund och nyvald vice ordförande Gregor Guron Göteborg. Övriga nya i styrelsen är Anders Fernström Linköping, Anke Wenkhausen Bollnäs och ny ST-representant Anna Levin Stockholm.

Vid årsmötet beslutades även om  bildandet av ett fortbildningsutskott som ska ha som uppgift att ordna en årligt återkommande fortbildningsvecka i SNFs regi med start 2017. På förslag ska utskottet bestå av ca 6 deltagare (3 från universitetsort och 3 från övriga sjukhus) och intresserade kan kontakta ordförande kerstin.westman@med.lu.se eller utbildningsutskottets sekreterare  caroline.heijl@med.lu.se.

De njurmedicinska aktiviteter som SNF vill uppmärksamma för 2016 är:

SNF och SNFs vårmöte rum i Umeå den 9-11/5 med ett bra och blandat program. Föreningen hoppas på ett stort deltagande. Hemsidan som nås hemsidan http://njurmedicinsktvarmote.se/.  Det går bra att anmäla sig redan nu, skicka in abstracts osv. Som tidigare utlyser SNF 10 stipendier för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen.

Under 2016 arrangerar Karolinska SK-kurs Dialysbehandling  för blivande njurmedicinare 3-7/10.

Skriftlig specialistexamen 2016
kommer äga rum den 8/4, på hemmaklinik och om möjligt diagnostiskt prov samma dag. Muntlig tentamen blir måndagen den 9/5 i Umeå i anslutning till vårmötet. Information om anmälan (sista dag 19/2)och skrivningen finns på hemsidan. Caroline Heijl kan besvara ev frågor.

Med önskan om sköna helger från SNFs styrelse, 
Annette Bruchfeld Vetenskaplig sekreterare,

Symposier med njurmedicinsk medverkan under Riskstämman 3/12

2015-11-27

1. Njurbiopsi vid systemsjukdomar – Vad har vi att vinna och vad kan vi förlora? kl 15.00 Lokal C2
Medverkande (* = Moderator)
Iva Gunnarsson 1,*, Mårten Segelmark 2, Björn Peters 3, Johan Mölne 4, Christopher Sjöwall 5, Agneta Zickert1

1Reumatologi, Karolinska sjukhuset, Stockholm, 2Njurmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping, 3Njurmedicin, Kärnsjukhuset, Skövde, 4Patologi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg,5Reumatologi, Universitetssjukhuset, Linköping,

2. Litiumbehandling - Effekter, risker och alternativ kl 16.30 Lokal A5
Medverkande (* = Moderator)
Lena Backlund 1,*, Carl-Gustaf Elinder 1, Mikael Landén 2
1Karolinska institutet, 2Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm, Sverige

Protein Energy wasting, interventions during chronic kidney disease (CKD) and dialysis treatment

2015-10-12

Dear Colleague,

We would like to cordially invite you to participate to the forthcoming symposium entitled "Protein Energy wasting, interventions during chronic kidney disease (CKD) and dialysis treatment". This is the First International conference of the European Renal Nutrition (ERN) ERA-EDTA working group, arranged in conjunction with the long-standing NERC conference, which this year celebrates its tenth anniversary.

The meeting will take place in Madrid, in November 27th and 28th, 2015, at La Princesa University Hospital. The venue is located within walking distance from Madrid's vibrant downtown.

The meeting will take place in Madrid, in November 27th and 28th, 2015, at La Princesa University Hospital. The venue is located within walking distance from Madrid's vibrant downtown.

Please, find more information at the following links:
-Full Program:
http://www.era-edtaworkinggroups.org/en-US/group/european-renal-nutrition/future-meetings-5#sthash.bq7pJd8V.Na3hPwPj.dpbs
http://www.era-edtaworkinggroups.org/en-US/group/european-renal-nutrition/future-meetings-5#sthash.bq7pJd8V.bIrzYmKO.dpbs

-Online Registration:
http://www.iis-princesa.org/es/component/k2/item/225-combined-10th-nerc-sy

We hope you can come and join us in this initiative,

Best regards,

The ERN working group at the ERA-EDTA
Denis Fouque, Chairman
Juan-Jesus Carrero, Secretary

 

Svenskt njurregisters kontaktmannamöte

2015-09-11

Svenskt njurregisters årliga kontaktmannamöte är i år förlagt i anslutning till Svensk Njurmedicinsk Förenings jubileumsmöte. Den 17 november kl 10-15 är alla intresserade av kvalitetsregisterdata för forskning eller verksamhetsförbättring välkomna till Hornsgatan i Stockholm. Då talar vi om årets resultat och går på djupet i några intressanta frågeställningar. Dessutom presenteras goda lokala exempel på hur registret kan användas för att underlätta enheternas verksamhetsuppföljning. Mötet är kostnadsfritt men anmälan krävs och görs via mail till njurregistrets kansli snr@rjl.se. Vi hoppas på stor uppslutning!

Utlysning av årets Gelinstipendier

2015-09-02

Stora Gelinstipendiet 100 000 kronor

Utdelas till personer som är kliniskt verksamma med transplantationer av bukorgan och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål

Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet och med patienter som har genomgått en organtransplantation. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Ansökningsblanketter och övrig information finns på vår hemsida www.gelinfonden.org.

Sista ansökningsdag är måndagen den 2 november 2015.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53  GÖTEBORG
Telefon: 031 – 338 01 08
E-post: info@gelinfonden.org

www.gelinfonden.org

SNF Höst- och jubileumsmöte i Stockholm 18-20/11- 2015

2015-09-02

Bästa medlemmar,

Anmälningsfristen till vårt kombinerade höst- och jubileumsmöte närmar sig, sista anmälningsdatum är den 27/9. Programmet kommer att bjuda på mycket intressant. 

Det historiska symposiet är Nils Grefberg organisatör för och är av praktiska skäl flyttat till dag 2, då även framtidsföreläsningarna är lagda. Dagen avslutas med en Jubileumsmiddag på Läkarförbundet.

Anmälningsblankett skannas/skickas till: 
snfsth2015@gmail.com, alternativt posta den till: SNF:s årsmöte, Ulla Nordström, M99, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm. 

Avgiften är 2500 kronor och inkluderar måltider, mingel dag 1, middag för ST-läkare och middagen dag 2. Pensionärer betalar 2000 kronor. Deadline för abstrakt är den 1/10. Bidrag med bred njurmedicinsk inriktning välkomnas.Som tidigare utlyser SNF 10 stycken stipendier för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen. Abstrakt (max 300 ord antingen på engelska eller svenska) samt ansökan om stipendier mailas till annette.bruchfeld@karolinska.se 

Vi hoppas detta jubileumsår på stor uppslutning och önskar er varmt välkomna till Stockholm!

För styrelsen i SNF,

Annette Bruchfeld
Vetenskaplig sekreterare Svensk Njurmedicinsk Förening
 

Sommarbrev 2015

2015-06-24
logoBästa medlemmar i Svensk Njurmedicinsk förening,

Nu när sommaren är här, trots de något kylslagna temperaturerna önskar vi informera om aktuella njurmedicinska aktiviteter i höst.

Bifogat återfinns det preliminära programmet för Höst- och Jubileumsmötet i Stockholm 18-20/11. Sista anmälningsdatum är den 18/9 och avgiften är 2500 kronor. Det går bra att redan nu anmäla sig via snfsth2015@gmail.com.  Mötet startar den 18/11 vid 10-tiden med ett symposium över vår historia, nutid och om hur framtiden kan komma att se ut inom Njurmedicin. På eftermiddagen fortsätter programmet med ST-utbildning där temat är njurmedicin och hematologi. Yngre specialister är också välkomna att delta i denna utbildning. Som avslutning på dagen och pga det stora intresset för frågan arrangerar SNF därefter ett obundet symposium om atypiskt HUS. På förmiddagen den 19/11 föreläses det om olika aspekter av fertilitet/infertilitet vid njursvikt. På eftermiddagen vidtar postrar och avhandlingspresentationer. Abstraktbidrag med bred njurmedicinsk inriktning välkomnas.  Deadline för abstrakt är den 1/10.

Som tidigare utlyser SNF 10 stycken resebidrag för läkare (antingen ST, doktorander eller yngre än 40 år) som skickar in abstrakt och som är medlemmar i föreningen. Abstrakt (max 300 ord) samt ansökan om resebidrag  mailas till annette.bruchfeld@karolinska.se

Den 20/11 planeras guidelines-symposium med föreläsare från ERA-EDTA med diabetesbehandling och vaskulär access som tema. SNR presenterar därefter viktiga registerdata. Dagen avslutas med lunch och årsmöte. De sociala aktiviteterna består av mingel  kväll 1 och festmiddag kväll 2.  Kväll 1 bjuder SNF traditionsenligt ST-läkarna på egen middag, anmälan skickas till caroline.heijl@med.lu.se

Övriga möten är Nordiska Njurdagar den 26-29/8 i Stavanger, 7-9/10 äger ytterligare ett HND-symposium arrangerat av hjärt-, njurkliniken och diabetessektionen vid Danderyds sjukhus och PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping den 21-22 september 2015. Mötena återfinns på hemsidan http://www.njur.se med länk till programmen och anmälan.

Njurfonden kommer i höst att utlysa Njurfonden tre miljoner kronor för forskningsprojekt, deadline 1/10. Ansökningsblankett återfinns på hemsidan http://www.njurfonden.se. Jag bifogar Njurfondens årsberättelse för 2014.

Med önskan om en skön sommar från SNFs styrelse,                                      
Annette Bruchfeld Vetenskaplig sekreterare, Svensk Njurmedicinsk Förening

blommor

Evaluation of renal function and renal risk in the twenty-first century, 4-5 december 2015

2015-06-12

Diabesity logo

Dear colleage:

It is our pleasure to announce the CME course "EVALUATION OF RENAL FUNCTION AND RENAL RISK IN THE TWENTY-FIRST CENTURY" which will take place in the Mario Negri Institute, at the Clinical Research Center for Rare Diseases “Aldo e Cele Daccò” (Villa Camozzi, Bergamo, Italy) in December 4 and 5, 2015.

In this course we will discuss two mayor aspects of renal disease: consequences of the inaccuracy of the estimation of renal function by formulas and the importance of new markers of renal disease in diabetes.

DIABESITY is a working group of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). DIABESITY aims to generate and disseminate knowledge on diabetes and obesity-related renal disease.

Please, find more information at the following address:

We hope you can come and join us in this initiative,

Best regards

Giuseppe Remuzzi
Esteban Porrini (Secretary)
on behalf of the DIABESITY working group board.

Vetenskaplig forskning

2015-06-03
Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2015 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är fredagen den 2 oktober 2015.

Vårbrev 2015

2015-04-23

Bästa medlemmar i Svensk Njurmedicinsk förening,

Nu när sommaren snart närmar sig önskar vi informera om aktuella njurmedicinska aktiviteter.

Först kommer en påminnelse om Höstmötet som kommer att äga rum den 18-20/11 i Stockholm. Det är 50 år sedan som vår förening bildades under namnet ”Svensk Förening för Urologisk Medicin” och vi firar detta jubileum med ett något längre möte. Sista anmälningsdatum kommer något längre fram.Organisationskommittén arbetar för fullt med programmet. Mötet startar den 18/11 vid 10-tiden med ett symposium över vår historia, nutid och om hur framtiden kan komma att se ut inom Njurmedicin. På eftermiddagen fortsätter programmet med ST-utbildning där temat är njurmedicin och hematologi. Parallellt organiseras ett eller två symposier för övriga deltagare i mötet. På förmiddagen den 19/11 planeras föreläsningar om infertilitet/graviditet vid njursvikt. På eftermiddagen postrar och avhandlingspresentationer, abstraktdeadline 1/10.  Den 20/11 planeras preliminärt också ett nytt ERBP-symposium med föreläsare från ERA-EDTA och dagen avslutas med lunch och årsmöte. Vi hoppas på stor anslutning detta jubileumsår. De sociala aktiviteterna består av mingel kväll 1 och festmiddag kväll 2.  Kväll 1 bjuder SNF traditionsenligt ST-läkarna på egen middag.

SNF kommer som vanligt att utlysa 10 stycken resestipendier till doktorander som sänder in abstrakt.

Nordiska Njurdagar arrangeras den 26-29/8 i Stavanger och 7-9/10 äger ytterligare ett HND-symposium arrangerat av hjärt-, njurkliniken och diabetessektionen vid Danderyds sjukhus. Mötena återfinns på hemsidan (http://www.njur.se) med länk till programmen och anmälan.

På hemsidan återfinns även länk till PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping den 21-22 september 2015. Detta möte arrangeras av arbetsgruppen för peritonealdialys inom SNF och är ett utbildnings- och diskussionsmöte om PD som är öppet för alla som arbetar med dessa frågor. Sista anmälningsdag 31 maj.

Slutligen arrangeras ytterligare en postgraduatekurs sponsrad av Amgen 7-9/9 i Stockholmstrakten. Länken kommer inom kort upp på hemsidan.

Den nya ST-förordningen gäller från 1/5 då vi under namnet Njurmedicin blir basspecialitet igen. Ett arbete pågår med de övriga internmedicinska specialiteterna för att ta fram en målbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen.

Med önskan om en skön vår från SNFs styrelse,                                      
Annette Bruchfeld Vetenskaplig sekreterare, Svensk Njurmedicinsk Förening


Blommor

PD i praktiken, 21-22 september 2015

2015-03-23
Välkommen till PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping den 21-22 september 2015. Sista anmälningsdag 31 maj.

Arbetsgruppen för peritonealdialys inom Svensk Njurmedicinsk Förening inbjuder till ännu ett utbildnings- och diskussionsmöte om PD. Även denna gång kommer vi att fokusera på frågor och problem som kan uppstå i samband med PD-behandling och hur dessa skall hanteras.

Programmet omfattar liksom föregående år föreläsningar och gruppdiskussioner. En av föreläsningarna kommer att handla om fysisk träning (viktigt för alla njursjuka!) och vi får också möjlighet att ta del av Patrik Blomqvists erfarenheter som patientstödjare. Viktigast är dock deltagarnas synpunkter, erfarenheter och förslag. Vi hoppas kunna göra gruppdiskussionerna riktigt givande, och tänker inleda med en liten introduktion till varje tema. Ett diskussionsämne kommer att vara kateterproblem, och hur vi hanterar dem. Ge fler förslag till diskussionsfrågor! Ta med patientfall, som kan vara bra att diskutera, berätta hur man arbetar med PD-rekrytering och utbildning på er klinik, presentera projekt och undersökningar!

Vi välkomnar deltagare med såväl kort som lång erfarenhet av PD och representanter från så många enheter som möjligt, eftersom vi vill främja erfarenhetsutbyte. Inbjudan skickas endast till SNF:s medlemmar. Medlemskap i föreningen är inget krav för deltagande, men önskvärt!

Såväl läkare som sjuksköterskor med intresse för PD är välkomna. Det är alltså viktigt att Ni sprider denna inbjudan till PD-sköterskorna!

Maximalt antal deltagare är 50 st. Vid större antal anmälda kommer vi att ta hänsyn till att så många kliniker som möjligt blir representerade. Vi ser gärna både läkare och sköterska från varje enhet.

Svensk Njurmedicinsk Förening arrangerar mötet med generöst stöd av Baxter, Fresenius och Shire. Dessa tre företags bidrag finansierar möteslokaler, externa föreläsare och måltider. Logi och resor bekostas av deltagarna själva (eller deras hemmakliniker, snarare).

Välkommen i september!
Se preliminärt program

Svensk Njurmedicinsk Förening - Arbetsgruppen för peritonealdialys Olof Heimbürger, Susanne Ljungman, Bernd Stegmayr, Gudrun Malmsten, Bengt Rippe, Malin Isaksson, Petra Jonsson, Britta Hylander, Ann-Cathrine Johansson

Höstens nationella workshop om DCD, 14-15 oktober 2015

2015-10-14
Varmt välkomna till höstens nationella workshop om DCD 14-15 oktober 2015 på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna!
Rapporten från donations- och transplantationsutredningen ska redovisas senast den 1:a oktober 2015. Anders Milton inleder workshopen med att redogöra för rapporten, som blir utgångspunkten för mötet.

Boka in mötet i era agendor. Så småningom kommer ni att kunna anmäla er på www.vavnad.se. Sprid gärna informationen och bifogade "flyer" till yngre kolleger som kommer att arbeta med donations- och transplantationsfrågor i framtiden.
Se Flyer, Save the date, DCD 2015_ML2.pdf

Vänliga hälsningar från organisationskommittén:

Annika Tibell, Stefan ström, Kristina Hambraeus Jonzon, Pia Fernberg,
Öystein Jynge, Linda Gyllström Krekula, Hans Lindblom, Marie Larsson,
Camilla Ineman/

Nyhetsarkiv

Kontakta webbansvarig | ©2006 Vinka Web Solutions