Det finns idag vissa alternativa metoder som kan användas istället för en transplantation av biologiska organ. Det kan till exempel handla om en mekanisk hjärtklaff eller andra typer av hjälpmedel som förbättrar en patients livskvalitet utan transplantation. Det är idag alldeles för många som behöver organtransplantationer då det finns för få organ för att alla ska få ett. Därför är det viktigt att forskningen går framåt för att hitta nya metoder som inte kräver biologiska organtransplantationer. Många dör varje år av sjukdomar som skulle kunnat botas med hjälp av en transplantation, men då det inte finns tillräckligt många organ kan inte alla få hjälp.

Levande donation

Vissa organ i kroppen kan man faktiskt donera under sin livstid utan att påverkas speciellt mycket av det. Det är allra vanligast att man som levande donerar en njure till en familjemedlem.

Donera en njure

För att ha möjlighet att donera en njure måste man vara helt frisk, både psykiskt och fysiskt. Man måste också vara myndig och ha en stark önskan att vilja hjälpa någon. Det är alltså inte lagligt att tvinga någon annan att genomgå en transplantation, utan önskan måste komma personligen från givaren. Innan man donerar en njure måste man genomgå många undersökningar och prover för att försäkra sig om att man är frisk nog att donera. Den som väljer att donera en njure får också veta riskerna som kommer med en transplantation för att kunna fatta ett klokt beslut och inte ångra sig i efterhand. Enligt svensk lag är det olagligt att sälja och köpa njurar, då en njure ges som en gåva utan påtryckningar från andra.

Varför vill man donera en njure?

Vanligt är att någon i personens omgivning har blivit sjuk och kanske inte skulle överleva utan en njurtransplantation. Då är det vanligt att en med två fungerande njurar väljer att donera till den utan någon fungerande njure, för att ge denne en bättre livskvalitet.

Vem får inte donera njurar?

Det finns vissa sjukdomar som gör att man inte får donera njurar, hur gärna man än vill. Några av dessa är diabetes, cancer, fetma och andra njursjukdomar.

Fördelar med att få en njure från en levande givare

Det är faktiskt i många fall bättre att få en njure från en levande person än en som har avlidit. Detta för att mottagaren garanterat får en frisk fungerande njure, då det görs så pass många tester innan transplantationen. Givaren är hundra procent frisk och njurarna har genomgått tester som visar att de är fullt fungerande. Transplantationen genomförs också ofta när mottagaren är i ett relativt bra tillstånd och inte allt för sjuk. Detta då det kan ta väldigt lång tid att vänta på en njure från en avliden donator. När man genomför en transplantation från en levande donator sker operationen direkt vilket gör att mottagaren ofta inte hunnit bli för sjuk. En annan fördel är att njurar från en levande donator ofta håller betydligt bättre på längre sikt och fungerar nästan alltid direkt vid transplantationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *