Är det någon skillnad på donation och transplantation?

Donation och transplantation är faktiskt inte samma sak, men de hänger ihop. Donation innefattar själva givandet av organen, alltså när en levande eller avliden person donerar sina vävnader och organ. En transplantation innebär själva operationen man genomför när man ger organen till mottagaren.

Varför är det viktigt att fler väljer att donera sina organ och vävnader?

Idag finns det inte i närheten lika många organ som det finns behov av transplantationer. Därför är det viktigt att fler väljer att donera sina organ, för att ge fler människor en möjlighet att överleva när man själv inte behöver sina organ. Det är viktigt att veta att ingen kan pressa en till att donera, det är frivilligt.

Hjälper verkligen transplantationer?

Ja! Idag ger transplantationer av organ och vävnad ett mycket gott resultat och ungefär 70 procent av alla som fått en ny njure har den fortfarande efter fem år. Det finns till och med de som har kvar sin nya njure efter hela 18 år. Transplantationer kan alltså ge sjuka människor en helt ny chans att överleva många år, när de kanske inte ens klarat sig några månader utan en transplantation. Det finns de som väntar flera år på nya organ och som dör under väntetiden.

Kan även äldre donera organ?

Många har fått för sig att man måste vara ung för att donera organ, det stämmer inte. Man kan som 75 åring mycket väl donera organ och ge en människa sitt liv tillbaka. Det är inte åldern som avgör om man kan donera eller inte, det är organens och vävnadens kondition.  Även om man inte kan donera organ kan man ofta donera vävnader, då de inte är lika känsliga för syrebrist. Donation av vävnader kan till exempel ge tillbaka synen hos någon med svåra synskador.

Varför behöver man en transplantation?

Det finns många olika anledningar till att en person behöver nya organ. Det kan vara så att man fått ett hjärtfel som gör att hjärtat inte pumpar ut syre i kroppen eller en sjukdom som gör att njurarna inte själva kan rena kroppen.

Ser kroppen läskig ut efter en donation?

Precis som vid vilken operation som helst sker alla ingrepp med största respekt för den som genomgår operationen. Även i fall där personen i fråga är avliden görs ingreppet på samma sätt som om personen varit i livet, och det enda som kommer synas i efterhand är ärret där man efter operationen sydde. För att de anhöriga till personen som donerade sina organ ska kunna ta ett fint sista farväl gör man allt för att kroppen ska bevaras och se ut som innan. Är det vävnad från ögonen som tagits bort görs det i vissa fall proteser som ersättning, för att det ska se ut som innan. Dock finns det vissa typer av donationer, till exempel hud, som gör att kroppen ser annorlunda ut. Trots det är det många som ändå väljer att donera alla vävnader och organ, då man ändå inte behöver dem när man avlidit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *