Vilka organ kan man donera?

I Sverige utförs det varje år närmare 1000 vävnadstransplantationer. Det handlar oftast om hornhinnor eller hjärtklaffar, men också hud- och benvävnad. De vävnader som används till transplantationer är ofta inte lika känsliga som organ för syrebrist och därför kan nästan alla vävnader användas hos en avliden, om det inte finns någon annan sjukdom som förhindrar det.

Hornhinnor

Att donera delar av ögon tycker många låter läskigt då det är en så pass synlig vävnad. Man donerar inte sina hornhinnor under sin livstid, och när man donerat hornhinnor finns det proteser som används för att ansiktet ska se ut som innan, för att anhöriga ska kunna säga farväl. Faktum är att hornhinnetransplantation är den vanligaste transplantationsformen i Sverige då det görs närmare 600 varje år. Tack vare transplantationer av hornhinnor kan patienter få synen åter, trots att de varit näst intill blinda.

Hjärtklaff

Hos barn är behovet av nya hjärtklaffar ännu större än hos vuxna. Orsaken till att ett barn behöver en hjärtklafftransplantation är ofta ett medfött hjärtfel som gör att barnet inte hade överlevt utan en transplantation. Vuxna kan i vissa fall få en mekanisk klaff istället för ett riktigt hjärta, men det kan inte barn. Anledningen till detta är att barn inte kan ta blodförtunnande medel när de växer, och det är ett krav om man ska kunna få en mekanisk klafftransplantation. För många barn med svåra hjärtproblem är alltså en biologisk hjärtklaff från en avliden donator det enda alternativet.

Hud

Huden är kroppens största organ och det kan användas vid transplantation för att hjälpa någon som till exempel fått svåra brännskador. Dock fungerar hud från en donator bara som ett förband vid sårläkning hos en brännskadad person. Huden läker nämligen aldrig fast, utan stöts bort av kroppen efter några veckor. Den transplanterade huden fungerar då alltså för att upprätthålla den intakta hudens vätske- och temperaturreglering, som annars hade slutat fungera helt. Huden från en transplantation kan också skydda patienten mot olika typer av infektioner och fungerar då som smärtlindring.

Stamceller och benmärg

Stamceller kan efter en transplantation utveckla och ersätta gamla celler som inte fungerar normalt i kroppen. På detta vis kan stamcellerna bota många svåra sjukdomar som man inte kunnat bota med hjälp av läkemedel. Stamceller finns i blodet och benmärgen och kan doneras av vuxna friska personer. Efter att ett barn fötts kan stamceller också tas tillvara på från navelsträngen.

Svårt att donera stamceller

Det är inte helt enkelt att donera stamceller då det krävs att allt passar precis. Donatorns stamceller måste stämma helt överens med mottagarens och därför är det ofta väldigt svårt att hitta en bra matchning. Det är alltså inte självklart att man kan donera stamceller till en familjemedlem. För att underlätta och snabba på processen har man nu skapat ett internationellt register där alla som är villiga att donera stamceller registreras.

Benvävnad

Benvävnad används ofta vid ortopedisk kirurgi, men i mindre skala. Man kan donera benvävnad under sin livstid, men det är vanligast att man gör det när man avlidit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *