Varför är det bra att donera organ?

Varje år blir flera hundra människor i Sverige så sjuka att deras enda sätt att överleva är genom att få nya organ. Bland alla organ är det njurar som är det största behovet hos patienter. Väntar man på njurar finns det idag medicinsk hjälp som alternativ behandling som gör att man överlever under tiden man väntar på njurtransplantationen. Men de alternativa behandlingarna fungerar inte i längden för att ge en person ett fortsatt liv. Det krävs efter en tid en njurtransplantation för att den sjuka ska ha möjlighet att fortsätta leva ett värdigt liv. Men för de som väntar på en transplantation av en lunga, hjärta eller lever finns det oftast inga alternativa behandlingar som fungerar. För dessa personer är deras enda alternativ för ett fortsatt liv en transplantation. För de med svår diabetes kan en transplantation av bukspottkörteln göra personen fri från ett beroende av insulininjektioner som de annars skulle haft hela livet. Idag går det att donera nästan alla organ i kroppen, inklusive ögonen. Genom att göra en transplantation av hornhinnan kan man ge en person med svåra ögonsjukdomar ny syn och ett bättre liv.

Kan organ användas till forskning?

När man bestämmer sig för att man vill donera sina organ får man också bestämma om man vill donera sina organ till både personer och ”andra medicinska ändamål”. Väljer man att även donera till andra medicinska ändamål innebär det att organen kan gå till medicinsk forskning. Dessa forskningar har som syfte att ta fram bättre behandlingar för sjukdomar så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kan organdonation hjälpa fler än en person?

Ja. Väljer man att donera sina organ och vävnader kan det hjälpa många olika människor att överleva. Alla organ i kroppen går inte till samma person, utan de delas ut till de som behöver varje organ mest. Det kan till exempel vara så att hjärtat går till någon som skulle dö av hjärtfel inom några månader och hornhinnan ger en annan person synen tillbaka. Alla organ gör nytta och kan ge många personer en chans till ett bra och friskt liv utanför sjukhuset.  När man avlidit är man inte längre i behov av sina organ, och kan därför använda dem till att hjälpa andra som fortfarande har en chans att överleva.  

Kan någon som behöver organ bli utan för att man kryssat i att man vill donera till andra medicinska ändamål?

Nej! Människors behov av nya organ kommer alltid före allt annat. Det innebär alltså att organ som inte en sjuk person är i akut behov av kan gå till andra medicinska ändamål, men det kan inte göra att en sjuk person blir utan sina organ. Går organen till medicinsk forskning eller andra medicinska ändamål kan man som donator ändå vara helt säker på att organen kommer till nytta. Dessa organ hjälper nämligen forskare att ta fram nya läkemedel och metoder för att bota befintliga sjukdomar som kan rädda livet på tusentals människor runt om i världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *